דפים1 - hazon1
נווט למעלה
אתרים
שלום,
הודעות
0
הוסף
אין הודעות
משימות
0
הוסף
אין משימות
כתובת: הרב קוק 6, טירת כרמל
טלפון : 04-8570617
פקס : 8736820 -04
שעות קבלה:
חזון בית הספר
ביה”ס מהווה בית המצמיח אדם הפועל על פי ערכים של אחריות אישית וכבוד לזולת, מעורב ותורם בקהילתו.
אדם המקבל את האחר, תוך שילובו בהוויה הבית ספרית והקהילתית.
ביה”ס מחויב להתפתחות האישית והייחודית של כל תלמיד באמצעים מתוקשבים. מפתח מענים להרחבת מגוון היכולות והכישורים של התלמידים, לקידום המיצוי האישי והמימוש העצמי שלהם.
בית הספר מכשיר את התלמיד לחשוב ולחקור ומקנה לו כלים ומיומנויות להתמודדות לימודית, טכנולוגית וערכית בעולם משתנה.
מכיר ומעריך את מורשת ישראל בעזרת אמצעים מקוונים ואוהב את ארצו. מכבד את הרב גוניות של החברה הישראלית. בעל זיקה ליהדות  על גווניה השונים ולריבוי הקולות שבה. 
בית הספר מקיים דיאלוג מכבד בינאישי ומקוון בין תלמידים, מורים והורים ופועל לשיתוף פעולה ומעורבות פעילה של הורים לטובת כלל  התלמידים.

 
יעדים
* קידום הישגים לימודיים במקצועות הליבה תוך מתן מענה לשונות.
* תכנון ויישום תהליכי הוראה –למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה.
* יישום  דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד.
* פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך ביה”ס ומחוצה לו.
* שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים.

      

                                         

 

 

 

 

 

 

 ​