נווט למעלה
 צעד 2.png
לכידה.JPG
 שבט1.png

תפילה.jpg
 
 
 
 
 
 
רונה רמון.png

  
הכיתה שזכתה השבוע: כיתה ב/2
המקסימה ברכות לזוכים

מרוץ.png  
 מייל הורים.png
 
 

 

 תלמידים יוצרים מודלים לשבוע החלל

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
ימי הולדת.png
 

 משלנו

 

ביה"ס "יגאל אלון" שמח וגאה להכנס לתוכנית הלאומית של התאמת מערכת החינוך למאה ה-21. מטרתה של תוכנית זו היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבית הספר תוך כדי הטמעה של טכנולוגיית המידע.

 "בשעת חירום תתממש האוטונומיה הבית-ספרית הלכה למעשה, ומערכת החינוך תסייע לבתי הספר לפעול בהתאם לתנאים המיוחדים שלהם." (מתוך חוזר מנכ"ל חוזר מנכ"ל תשס"ד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004)המרוץ ברשת
ברכות לכיתה של חנה גרינברג ב/2 הזוכה השבועית במרוץ ברשת המון ברכות
*****
המרוץ ברשת
ברכות לכיתה של חנה גרינברג ב/2 הזוכה השבועית במרוץ ברשת המון ברכות
*****
בניין המנהלה המחודש
הורים ותלמידים יקרים בניין המנהלה המחודש חזר למקומו טלפון : 04-8571916
*****
עדכון פרטים באתר בית הספר
הורים יקרים היכנסו לקישור באתר בית הספר "עדכון פרטי הורים" ועדכנו את הפרטים
*****