logo_slgb_new.png   

 
 


מידע 

 

 
שבוע האינטרנט הבטוח, ממקד פעילות חינוכית
שמטרתה העמקת המודעות לגלישה נבונה ובטוחה ברשת, שמירה על החוק והאתיקה ופיתוח מודעות להתמודדות עם מצבי סיכון הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט .
אז כיצד נהפוך את הגלישה באינטרנט לבטוחה יותר? 

 

משחקים  

 

הפעילות התאמה לשכבות גיל
      גליש​ה בטוחה בחופש הגדול – פעילות לתלמידי יסודי ד -ו
שימוש נבון באינטרנט -  כישורי חיים לכיתות היסודי​
​​​רשת בטחון (בעברית / בערבית
​ד-ו
​התדמית שלי ברשת (בעברית / ערבית) ​ה​-ו
מה אתם הייתם עושים? ד-ו​
בריונות ברשת ​ה-ו
סכנות ברשת ​ג-ו
מחוברים (פעילויות מבית "גלים") ​ג-ו
אינטרנט בטוח (פעילויות מבית "בריינפופ") ​ג-ו
פרטיות ברשת ​ד-ו​
משפט ציבורי - אלימות בפייסבוק (עברית / ערבית ג-ו


 

 

 

 

 

גלריית תמונות "תלמידים יוצרים