נווט למעלה
כניסה
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משלנו

 

​ברכות לבוגרי כתות י"ב תשע"ב, למנהלי התיכון ולמורים.     

אתמול 2/9/13 פרסם משרד החינוך את תוצאות הבגרות לשנת תשע"ב.     

אתם התלמידים נמצאים בקבוצה נבחרת של שמונה (8) יישובים בארץ,      

אשר אחוז הזכאות בהם עלה באופן בולט. מ-54.23% בתשע"א, ל-64.26% בתשע"ב.     

ובתי הספר שלנו שיפמן - אריאל עלו מ-61.5% בתשע"א, ל-71% בתשע"ב.     

והנתון המשמעותי הנוסף: אחוז התלמידים הגרים בעיר ולומדים בעיר,      

עלה מ-73.46% ל-83.83%.    

אתם ראויים לכל ברכה.      

   

 

 

 


​​