דפים - קצין ביקור סדיר
נווט למעלה
כניסה
ביקור סדיר
 
קצין ביקור סדיר: ציון סודרי
כתובת:
רח' הרצל 4
טלפונים
:  8547216
פקס
:  8571722
שעות קבלת קהל :
דוא"ל:    zion_s@tirat-carmel.muni.il
 
קצינת ביקור סדיר: לימור הרמן
כתובת:
רח' הרצל 4
טלפונים
:  8547045
פקס
:  8576698
שעות קבלת קהל :
דוא"ל:    limorh@tirat-carmel.muni.il
 
 
יעדי המחלקה

קצין הביקור הסדיר פועל כחלק ממערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה מתוקף חוק לימוד חובה התש'ט.
מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה חל על כלל התלמידים ביישוב בין הגילאים 5-16  וקצין ביקור סדיר משמש כגורם מתאם, בין כלל הגורמים הרלוונטיים במערך החינוך והרשות המקומית.

קצין הביקור הסדיר עומד בקשר הדוק עם הצוות החינוכי בבתי הספר, התלמידים, ההורים ועם גורמים בינ-מקצועיים ברשות כגון: השירות הפסיכולוגי, שירותים חברתיים וכדומה. בין תפקידיו:
  • איתור תלמידים בעלי מאפיינים פוטנציאליים לנשירה.
  • בחינת האפשרויות והכלים הקיימים למניעת נשירת התלמידים ממערכת ה חינוך .
  • בניית מסגרות חלופיות מחוץ לבית הספר.והחזרת התלמידים למעגל לימודים סדיר ומותאם.