חומרי הדרכה - כל המסמכים
  
  
בדיקת גרסת sp.doc
  
הדרכה לשמירת רשימות תפוצה.doc
  
הוספת אתר לרשימת Trusted sites.doc
  
התקנת sp1 office 2007 .doc
  
התקנת SP3 office 2003.doc
  
יכולות ה Moss.doc
  
מדריך למערכת ה-Help desk .doc
  
מדריך פג תוקף.doc
  
מעקב הגשת עבודות 1.doc
  
מצגת מדריך פורטל.ppt
  
סיכום הדרכות פדגויוגיות.doc
  
סיכום הנחייה טכנולוגיות.doc
  
קובץ הדרכה לשמירת תרשימות תפוצה.doc
  
רשימת תפוצה אישית.doc
  
שמירת קובץ כתמונה.doc
  
שמירת קיצור דרך לתיקיית מסמכים בפורטל.doc